پکیج ایرواشر

Residential Air Washer

پکیج ایرواشر آپارتمانی شرکت سپند تهویه کلیه نیاز های گرمایشی و سرمایشی هر واحد مسکونی را به طور مستقل تامین می نماید.

نصب و راه اندازی آسان و هزینه تعمیرات و مصرف انرژی کم علاوه بر مهیا نمودن هوای گرم و مطبوع در زمستان و سرمایش مطبوع در تابستان به همراه فیلتراسیون هوا از مزایا این دستگاه می باشد.

جهت ایجاد سرمایش در تابستان از روش تبخیری و اسپری نمودن آب بوسیله نازل های متعدد در مسیر هوا استفاده شده و هوای سرد شده بوسیله کانال به قسمت های مختلف آپارتمان هدایت می گردد.

برای گرمایش مطبوع از کویل های حرارتی استفاده می شود. آب گرم مورد نیاز این کویل ها توسط موتور خانه مرکزی و یا پکیج آب گرم مستقل آپارتمانی تامین میگردد و هوای گرم تولید شده توسط کانال کشی آپارتمانی توزیع می گردد.

جهت عملکرد در زمستان مخلوطی از هوای برگشتی ساختمان و درصدی هوای تازه در حد مطبوع و قابل تنظیم استفاده می شود.