پکیج آپارتمانی

Residential split packaged air conditioners

پکیج های آپارتمانی شرکت سپند تهویه در ظرفیتهای ۳، ۵ و ۷/۵ تن تبرید طراحی می شوند.

پکیج های آپارتمانی شرکت سپند تهویه سرمایش و گرمایش را از طریق یک یونیت تامین کرده و از طریق کانال هوارسان، هوای مطبوع را توزیع می کنند.

این پکیج ها کاملا مستقل بوده و فضای بسیار کمی از محیط را اشغال می کند و همچنین امر سرویس و نگهداری دستگاه نیز بسیار آسان می باشد.

پکیج های آپارتمانی شرکت سپند تهویه در دو نوع مختلف آبی و هوایی و در طرح های عمودی و افقی جهت بخش داخلی (هواساز) طراحی می شوند.

در طرح هوائی بخش خارجی دستگاه ، کندانسینگ یونیت هوایی بوده و در طرح آبی بخش خارجی یک برج خنک کننده را شامل می باشد، که میتواند به طور مشترک پکیج های آبی متعددی را پوشش دهد.

گرمایش در هر دو نوع آبی و هوایی با استفاده از آب گرم (تامین شده توسط آبگرمکن های گازی مستقل و يا شوفاژ خانه مرکزی)، المنتهای برقی (مجهز به سوئیچ ایمنی) و یا سیستم هیت پمپ تامین می گردد.

مطابق با شرایط و ویژگی های محل مسکونی سایر طرح ها نیز قابل ارائه می باشند.