هواساز – ایرواشر

Air Handling Unit

 

هواساز های شرکت سپند تهویه در ۱۰ مدل با ظرفیت های هوادهی ۲۰۰۰ الی ۵۶۰۰۰ CMF و با فشار استاتیکی تا ۶ اینچ آب و در مدل های یک منطقه ای یا چند منطقه ای و در حالت های روبروزن و یا بالازن ساخته می شوند.

فن هواساز از نوع سانتریفوژ با ورودی هواساز از دو طرف و پره های انحنا به جلو یا عقب بوده و به صورت استاتیک و دینامیک بالانس می گردند.

سرمایش دستگاه در دو نوع DX و آب سرد ساخته می شود و کویل گرمایی دستگاه در سه حالت آبی ، بخار و یا الکتریکی ساخته می شوند.

کویل های سرمایی دستگاه از لوله های مسی با فینهای سینوسی موجدار با تراکم ۸ الی ۱۴ فین در اینچ ساخته می شوند.

کویل های گرمایش دستگاه نیز از لوله های مسی با فین های سینوسی موجدار با تراکم ۸ الی ۱۴ فین در اینچ ساخته می شوند.

ایرواشر ها در سه کلاس ۴، ۶ و ۸ ساخته می شوند. تولید دستگاههای مذکور از جنس استینلس استیل به طور سفارشی نیز انجام می پذیرد.