داکت اسپلیت

Duct splits

داکت اسپلیت در ظرفیت های در ظرفیت های ۲۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ Btu/hr با قابلیت سرمایش و گرمایش ارائه میگردد.

داکت اسپلیت
© کپی رایت | سپند تهویه | طراحی و تولید انواع دستگاه های تهویه مطبوع | Design by: Sapyna Services